RKI-gæld

Gældsrådgivning

Gældsrådgivning er for dig, der har så stor gæld, at du ikke kan afdrage den på normal vis længere.

Vi har stor erfaring med opnåelse af frivillige akkorder og indgåelse af forlig med kreditorer, så der kan sammensættes en langsigtet løsning på uoverskuelig gæld.

Gældsrådgivning er IKKE omlægning og optimering af dine nuværende bank og realkreditlån.

Denne type rådgivning falder enten ind under et økonomitjek eller boligøkonomi.

Få rådgivning før du kaster dig ud i lån - selvom det er nemt at låne uden sikkerhed eller få et gratis lån.

Hvem vil have glæde af gældsrådgivning?

Som udgangspunkt skal følgende forhold være på plads, før det giver mening, at vi kommer indover:

 • Stabil indtægt i form af løn, pension eller førtidspension (overførselsindkomst generelt kvalificerer normalt ikke).
 • Stabile boligforhold betyder, at du har en bolig, som du regner med at kunne bo i fremadrettet, og at denne ikke er for dyr.
 • Betalingsvilje betyder, at du er villig til at indrette din økonomi efter de af staten fastsatte takster i den periode, en evt. gældsafvikling løber (typisk 3-8 år).
 • Gældens type - som udgangspunkt gør gæld til det offentlige og forbrugsgæld optaget indenfor de sidste par år, det betydeligt sværere at opnå en løsning.

Ovenstående er ikke en komplet gennemgang af evt. forudsætninger for en løsning. Samtidig er der tilfælde, hvor der godt kan findes en løsning, selvom nogen af disse punkter ikke er opfyldt.

Vores erfaring er dog, at skal du som kunde have værdi af vores rådgivning, er ovenstående et godt udgangspunkt for denne. Vi vil derfor normalt takke nej til at rådgive dig, hvis et af ovenstående ikke er opfyldt.

Vi kan hjælpe dig med følgende:

Overblik over gælden:

 • Gennemgang af din nuværende økonomiske situation.
 • Udregning af mulige besparelser.
 • Forslag til forandringer og forbedringer
 • Plan for implementering af diverse tiltag.

Plan for gældsafvikling

Selvom man har økonomi til at afdrage hele gælden, kan det være svært at overskue, hvordan man bedst afvikler. Vi kan hjælpe dig ved at gennemgå gælden for dig og i samarbejde med dig, skræddersy en plan til lige netop dig.

Råd om Penge tager sig af:

 • Afdækning af behov og muligheder.
 • Udarbejdelse af budget.
 • Kontakt til kreditorer.
 • Udarbejdelse af konkret plan for gældsafvikling.
 • To-do liste for afvikling af gælden.

Gældssanering

Reglerne for gældssanering er skrappe. Man skal bl.a. have stabile indtægtsforhold, fast bolig og gælden skal have en vis alder. Der er regler for mange penge, man må have til sig selv, bruge på transport, på bolig osv. Men opfylder man betingelserne, betaler man dét, man kan og skal i henhold til reglerne i konkursloven i en fast periode, hvorefter resten af gælden bortfalder. Derefter er man helt gældfri og kan starte hvorfra med en ny økonomi, som ikke er tynget af gæld.

Men reglerne er indviklede, og det kan være svært at forstå, hvordan man udregner rådighedsbeløb og udfylder ansøgningen.

Ved gældssanering, kan Trygt.dk Råd om Penge hjælpe med:

 • Gennemgang af reel mulighed for gældssanering i forhold til gældende krav og retspraksis.
 • Udarbejdelse af budget til skifteretten, i henhold til reglerne for gældssanering i konkursloven.
 • Beregning af rådighedsbeløb og afdrag til kreditorer.
 • Udfyldelse af ansøgning og indsendelse til skifteretten.
 • Følgeskab til skifteretten og bistå dig i fremlæggelse af sagen.

Læs mere om gældssanering her.

Frivillig akkordforhandling

Reglerne for gældssanering er som sagt meget skrappe. Men selvom man ikke kan få gældssanering, kan det være, man kan få kreditorerne til at gå med til et nedslag i gælden. I det tilfælde beregner Trygt.dk Råd om Penge, hvad der er realistisk at betale af i løbet af typisk en 5-7 år. Måske er det kun 65% af den samlede gæld (dividende), men mange kreditorer vil hellere have 65% end ingenting.

Hvis alle kreditorer går med til det, beregner vi, hvad hver kreditor hver især har krav på om måneden i den aftalte afdragsperiode. Det nemmeste er, at oprette afdragene som faste betalinger i din netbank. Det er yderst vigtigt, at man overholder aftalen, ellers bortfalder den, og så skylder man igen det fulde beløb.

Ved frivillig akkordforhandling, hjælper en gældsrådgiver dig med:

 1. Udregning af dividende (nedslag i gælden).
 2. Kontakt til samtlige kreditorer både indledende og undervejs i processen.
 3. Udfærdigelse af brev til kreditorer.
 4. Beregning af de forskellige krav.
 5. Implementering af planen.

Møde i fogedretten

For de fleste er tanken om at skulle møde i fogedretten meget ubehagelig. Men det forløber stille og roligt på et almindeligt kontor hvor du fremlægger din situation. Hvis du ikke har penge til at afdrage dit kviklån og kan godtgøre det, kan du indgive en insolvenserklæring. Så kan dine kreditorer ikke indgive krav mod dig i seks måneder.

Skylden bortfalder dog ikke, og der løber stadig renter på, men det kan give det fornødne pusterum til at få bragt dit liv på skinner igen. Hvis du ønsker det, kan en gældsrådgiver også tage med i fogedretten.

Ved møde i fogedretten, kan en gældsrådgiver hjælpe dig med:

 • Udarbejdelse af budget til fremlæggelse i fogedretten.
 • Gennemgang af hele processen så man er tryg ved situationen.
 • Eventuelt følgeskab i fogedretten.