Lige nu får 99,3% af alle ansøgere JA til et lån ✓ HUSK: Alle lån er GRATIS at ansøge!

Gode råd om penge

Har du brug for uafhængig økonomisk rådgivning, der giver dig et bedre overblik og optimerer din økonomi? Vi giver dig et overblik, som i sidste ende næsten altid resulterer i overskud – både økonomisk og mentalt. Hos Trygt.dk tager vi altid udgangspunkt i dine mål og ønsker, og som uafhængige rådgivere har vi udelukkende dine interesser for øje.

Økonomitjek

 • Hvor sund er din økonomi, og hvilke muligheder har du?
 • Budgetlægning
 • Formue og gældsoverblik – kan der optimeres?
 • Hvordan kan din økonomi forbedres?
 • Gør du det rigtigt, når du vil låne penge?
 • Betaler du for meget i rente?
 • Hvad skal du være opmærksom på, hvis du omlægger lån?
 • Har du de rigtige forsikringer?
 • Hvilke finansielle produkter skal du vælge?

Køb af fast ejendom og boligøkonomi

Hvordan får du råd til drømmeboligen uden ubehagelige overraskelser?

 • Er det fornuftigt at købe for det beløb, banken har godkendt?
 • Har du de rigtige boliglån?
 • Skal du afdrage på dine boliglån?
 • Hvordan minimerer du omkostningerne ved boligkøb?
 • Kan du få billigere finansiering i en anden bank eller realkreditinstittut?

Investeringsrådgivning

Hvordan spiller dine investeringer sammen med din øvrige økonomi?

 • Hvordan sikrer du det størst mulige overskud til dig selv?
 • Er dine nuværende investeringer for risikable?
 • Hvordan skal du investere i forhold til aktier, obligationer, kontant og fast ejendom?

Pensionsrådgivning

Hvordan ser din økonomi ud om 10, 20 eller 30 år?

 • Hvordan får du råd til det pensionistliv, du ønsker?
 • Skal du spare mere eller mindre op til pension?

Ejerledere og selvstændige

Er du som ejer og leder af virksomhed opmærksom på de økonomiske muligheder, du har?

 • Kan du med fordel trække dit overskud ud af virksomheden, eller er det bedre at lade overskuddet stå?
 • Er din pensionsopsparing tilstrækkelig til at dække dine ønsker?
 • Hvordan optimerer du samspillet mellem din virksomheds og privatøkonomi i forhold til skat?

Hvordan foregår det?

Et typisk rådgivningsforløb hos foregår således:

 1. Du kontakter os for en uforpligtende telefonsamtale omkring mulighederne i din økonomi. Hvis vi i fællesskab vurderer, at der er basis for at gå videre med reel økonomisk rådgivning, fx et økonomitjek, aftaler vi et møde. Inden mødet modtager du en liste fra os over de dokumenter m.v., du skal medbringe.
 2. Situation, ønsker og overblik (første møde, 2 timer). Vi mødes og sammen får vi skabt overblik over din nuværende økonomiske situation og ønsker til fremtiden. Vi ser også på, hvor i din økonomi det vil være muligt at skabe overskud. For nogle kunder er det første rådgivende møde nok til at afklare de spørgsmål, der måtte være.
 3. Informationsindhentning og beregning (2-4 timer). Såfremt vi ved første møde beslutter, at der skal arbejdes mere indgående med din økonomi, indhenter Trygt.dk en evt. fuldmagt fra dig, evt. manglende informationer fra tredje part og går derefter i gang med at regne på, hvordan vi kan skrue din økonomi bedst muligt sammen. Vi tager naturligvis altid udgangspunkt i dine ønsker.
 4. Gennemgang af muligheder og anbefalinger (Andet møde. ca. 2 timer).Til andet møde gennemgår vi de beregninger og scenarier, Trygt.dk har foretaget, og du modtager vores anbefalinger til, hvad du kan gøre for at optimere din økonomi.
 5. Omsætning til praksis. Hvis du ønsker det, hjælper vi meget gerne med at omsætte vores anbefalinger til praksis. Det gør processen væsentligt nemmere for dig, og du er sikker på, at det hele bliver gjort.
 6. Evt. opfølgning. I nogle tilfælde giver det mening at lave en opfølgning på forløbet efter et par måneder. Eksempelvis anbefaler vi kunder, der modtager investeringsrådgivning, at komme til et opfølgende møde én gang om året.

Økonomitjek

Med Trygt.dks økonomitjek får du overblik over din privatøkonomi. Vi anbefaler et økonomitjek, hvis du står over for store økonomiske beslutninger som eksempelvis boligkøb, eller jobskifte. Et økonomitjek er dog også en god idé, hvis du ganske enkelt har brug for at få større overblik over din økonomi og dermed også finde ud af, om den kan skrues bedre sammen.

Økonomitjekket kan både stå alene og være udgangspunkt for en mere tilbundsgående rådgivning omkring andre områder af din økonomi. 

Hvordan foregår et økonomitjek?

 • Vi skaber et overblik over din samlede økonomi.
 • Vi gennemgår og diskuterer, hvordan din økonomi eventuelt kan skrues bedre sammen.
 • Vi vurderer dine eksisterende økonomiske engagementer såsom lån og investeringer, hver for sig og i relation til hinanden.
 • Vi gennemgår din økonomi og lægger en plan for, hvordan den kan spille bedre sammen med dine ønsker for fremtiden.
 • Vi kommer med forslag og anbefalinger til, hvordan du kan forbedre og opnå besparelser i din økonomi.

Hvad koster et økonomitjek?

Et økonomitjek koster nogle tusinde kroner inkl. moms og inkluderer to møder á to timer, informationsindhentning samt analyse af og beregninger på din økonomi. Efter det sidste møde modtager du et resumé med vores anbefalinger.

Kan det betale sig?

Værdien af et økonomitjek er naturligvis forskellig fra kunde til kunde. Trygt.dk oplever dog stort set altid glade kunder, der mener, at deres økonomitjek har været en god investering. Grunden til dette er bl.a., at vi i den indledende telefonsamtale med dig afklarer, hvorvidt der er potentiale for forbedringer i din økonomi.

Hvis vi ikke mener, at det vil være fordelagtigt for dig at købe rådgivning, gør vi opmærksom på dette.

Et økonomitjek kan ud over konkret økonomisk værdi være med til at give dig ro og tryghed omkring din økonomi. Mange familier bruger et økonomitjek til at skabe rammerne og forudsætningerne for at man som par kan træffe fælles beslutninger i forhold til familiens økonomi og økonomiske fremtid sammen.

Lån penge til alt

Investeringsrådgivning

Trygt.dk’s investeringsrådgivere hjælper dig med at træffe de bedste valg omkring investering af opsparing og formue.

Mange af vores kunder har følgende spørgsmål, når de søger investeringsrådgivning:

 • Sætter jeg nok til side til min alderdom?
 • Er mine investeringer placeret fordelagtigt?
 • Skal jeg afdrage på mine lån, eller investere?
 • Er mine penge investeret rigtigt i forhold til, hvornår jeg skal bruge dem?
 • Er mine investeringer for risikable i forhold til mine ønsker?
 • Skal jeg investere i en lejlighed til mine børn eller måske et sommerhus?
 • Kan jeg få mere ud af min formue?

Trygt.dk giver dig svar på dine spørgsmål og hjælper med at omsætte dine ønsker i praksis.

Trygt.dk er uafhængige og kan derfor anbefale dig løsninger, som højst sandsynligt vil være både bedre og skabe et større overskud end dine nuværende investeringer.

Vi har ingen finansielle produkter, der skal sælges, og derfor er dine og vores interesser de samme. For dig som kunde giver det dig sikkerhed og tryghed at vide, at Trygt.dk rådgiver dig med det ene formål at optimere lige præcis din økonomi – og ikke hverken rådgiverens eller dennes firmas økonomi.

Som en af de ganske få spillere på markedet er vi 100 procent uafhængige, og vi har derfor ingen egeninteresser i, hvor meget og hvor du investerer dine penge, hvor ofte du handler, hvor stor en andel af aktier du køber osv.

Hos Trygt.dk, Råd og Penge, har vi kun et mål: At sikre dig det højest mulige afkast.

Hvordan foregår det?

Investeringsrådgivning kan stå alene eller være en del af et økonomitjek. Første skridt er dog altid et indledende møde, hvor vi i fællesskab får overblik over din nuværende økonomiske situation og dine ønsker til fremtiden.

I samme ombæring udarbejder vi en risikoprofil, der udover at være lovpligtig, også et godt udgangspunkt for en snak omkring dine holdninger til risiko og investering af din formue generelt.

Trygt.dk indhenter evt. manglende information og udarbejder herefter et investeringsforslag. Forslaget præsenterer vi for dig mundtligt på et opfølgende møde, hvor du også får et skriftligt resumé, der inkluderer vores anbefalinger. Selve investeringen foretages i dit eksisterende netbanksdepot eller pensionsdepot. En anden mulighed er, at vi hjælper dig med at oprettet et nyt depot, hvor pengene investeres gennem.

Herefter kontakter vi dig en gang om året med det formål at rebalancere din portefølje. Det betyder helt konkret, at vi bruger et par timer sammen med dig, hvor vi gennemgår dine investeringer. Vi vurderer her, om din risikoprofil stadig er den samme, og om der er sket ændringer i din økonomiske situation og ønsker til fremtiden.

Investeringsfilosofi

Trygt.dk påstår ikke, at vi kan forudsige markedsudviklingen bedre end andre. Det mener vi som udgangspunkt ikke, at nogen kan, selvom medier og finansielle virksomheder ofte prøver at overbevise dig om det modsatte.

Derimod kan vi som uafhængige økonomiske rådgivere guide dig til løsninger, der minimerer dine omkostninger og dermed maksimerer dit afkast. Derudover er vores investeringsfilosofi som følger:

 • Vi fokuserer på det lange sigte og sørger for, at dine investeringer er optimeret i forhold resten af din økonomi og skatteforhold.
 • Vi sørger for, at din risiko er nøje afstemt med dine ønsker, tidshorisont og fremtidige behov.
 • Vi anbefaler dig investeringer med de lavest mulige omkostninger.
 • Vi tror på en køb-og-hold strategi og foretager kun ændringer én gang om året. Det minimerer handelsomkostningerne og sikrer, at dine investeringer afspejler din økonomiske situation og ønsker.
 • Vi er ærlige og konservative, når det kommer til forventet afkast. Mange investorer tror, at de kan få et meget højere afkast, end deres risikovillighed reelt stiller dem i udsigt.

Hos Trygt.dk er vi eksperter i at rådgive dig jf. ovenstående strategi. I sidste ende sikrer det dig de bedst mulige investeringer.

Har du over ca. 1 million kr. enten i frie midler eller på en pensionsopsparing, vil vi i de fleste tilfælde kunne skabe større værdi for dig og din formue på sigt!


Hvad koster det?

Er du ny kunde, vil et forløb med investeringsrådgivning hos Trygt.dk typisk koste 10.000 kr. Vi opfordrer dig til herefter at indgå i et kontinuerligt rådgivningsforløb, som inkluderer et møde årligt á ca. 3.000 kr. På dette møde vurderer vi det sidste års præstation, og ser på, om eventuelle ændringer i din økonomi og fremtidsønsker vil kræve en kursændring.

Investeringsrådgivning hos Trygt.dk vil typisk kunne give dig et gennemsnitligt mérafkast på 1 procent om året på dine investerede midler (grundet lavere omkostninger på de valgte investeringsforeninger, hvis din formue i forvejen er investeret i traditionelle investeringsforeninger i bank, pensionsselskab eller anden udbyder af finansielle produkter.

Det svarer til et merafkast på 10.000 kroner pr investeret million om året. Og det kan altså blive til rigtig mange penge på sigt!

Med Trygt.dks investeringsrådgivning opnår du udover den rene økonomiske gevinst også øget sikkerhed og tryghed omkring din økonomi velvidende, at vi udelukkende har rådgivet dig på baggrund af dine økonomiske interesser.

Kan det betale sig?

Har du over 1 million kr. som almindelig opsparing eller pensionsmidler, vil investeringsrådgivning fra Trygt.dk sandsynligvis være en god forretning for dig.

Investerer du selv dine penge i en diversificeret portefølje, eller placerer du dem i bankernes investeringsforeninger, betaler du typisk 2-3 procent om året i handelsomkostninger og gebyrer.

Trygt.dk kan ofte anbefale dig løsninger, som giver det samme afkast og risikospredning, men vel at mærke uden du skal udhule dit afkast gennem betaling til bank og pensionsselskab.

Det, Trygt.dk gør, er altså at skrue på den eneste på forhånd kendte variabel – nemlig omkostningerne. 

En besparelse på et par procent om året lyder måske ikke umiddelbart af meget, men over en 30-årig periode, betyder det et merafkast til dig selv på over 40 procent. Det svarer til, at du i stedet for at have 1 million kroner, når du går på pension, vil have 1,4 millioner kroner.

Således kan investeringsrådgivning hos Trygt.dk hurtigt blive en rigtig god forretning.

Økonomisk rådgivning er først og fremmest en tillidssag! Derfor er der en række grundlæggende ting, der skal være på plads, inden du vælger rådgiver. Her kan du læse mere om, hvilke kriterier du med fordel kan vælge din rådgiver ud fra.

Pensionsrådgivning

Beslutninger omkring pension er et kompliceret område og for manges vedkommende nedprioriteret i en travl hverdag. Det betyder, at det ofte er et nedprioriteret område i økonomien, hvilket kan ende med at blive meget dyrt.

Pensionsområdet et af de økonomiske områder, hvor dine beslutninger har størst betydning for din økonomiske fremtid. Ved at træffe de rigtige valg i tide, kan du sikre sig dig og din familie en betydelig økonomisk gevinst.

Typiske spørgsmål omkring pension

 • Hvor meget har jeg til mig selv den dag, jeg går på pension?
 • Sparer jeg nok op til pension – og hvor meget er nok?
 • Hvordan får jeg mest muligt ud af mine pensionsmidler og opsparing?
 • Kan jeg opretholde min nuværende levestandard, når jeg går på pension?
 • Skal jeg spare op til pension eller afbetale på min gæld?
 • Kan det betale sig at spare mere op i pension for at slippe for topskat?
 • Hvor meget betaler jeg reelt til mit pensionsselskab?

Trygt.dk kan hjælpe dig med at få overblik over dine pensionsvilkår og endvidere fungere som sparringspartner i forhold til at vælge de løsninger, som giver dig det største økonomiske overskud.

Trygt.dk giver dig overblik og hjælper dig med at indrette dine pensioner, så du betaler mindst muligt i skat og omkostninger til pensionsselskaber og andre sælgere af pensionsprodukter. Det betyder større økonomisk overskud til dig.

Hvordan foregår det?

Pensionsrådgivning kan stå alene, eller kombineres med et økonomitjek af din privatøkonomi, eller måske med investeringsrådgivning i forbindelse med dine pensionsmidler.

Trygt.dk kan bistå dig gennem hele processen og sørge for såvel selve rådgivningen som de praktiske forhold, hvis det er det, du ønsker.

Kan det betale sig?

Vi kan i en indledende samtale hurtigt fornemme, om det kan betale sig for dig at modtage rådgivning. Hvis ikke vi mener der er værdi for dig i at modtage rådgivning, siger vi selv fra.

Vi vil kort sagt hellere takke nej til forretning og så måske starte et samarbejde engang i fremtiden, end oversælge os selv og risikere et dårligt samarbejde. Det er selvfølgelig ingen garanti, men det er det tætteste vi kommer på at kunne give dig, da vores levebrød slet og ret er tilfredse kunder!

Hos Trygt.dk skaber vi to former for værdi for dig. Den, som går på kroner og ører og kan måles på bundlinjen. Og den, der ligger i, at du føler dig tryg ved de økonomiske valg, du har truffet.

Vi tager altid gerne en uforpligtende samtale med dig omkring din pension og generelle økonomiske situation, hvor vi sammen finder ud af, hvad der er det vigtigste for dig.  

Boligkøb og økonomi

Trygt.dk rådgiver om de økonomiske aspekter i forbindelse med boligkøb og finansiering af bolig. For mange er et boligkøb den største økonomiske beslutning, de kommer til at træffe i deres liv. Det er derfor ganske naturligt, at der er mange spørgsmål i denne forbindelse.

 

Nogle af dine spørgsmål er måske:

 • Hvad kan jeg sidde for?
 • Hvad er fordelene og ulemperne ved variabel rente?
 • Hvornår skal jeg opkonvertere?
 • Hvor får jeg det billigste lån?
 • Hvad er fordelen og ulemperne ved de forskellige lånetyper?
 • Hvad og hvordan forhandler jeg med bankerne?
 • Skal jeg omlægge mine lån?
 • Hvad kan Trygt.dk hjælpe mig med?

Med rådgivning fra Trygt.dk kan du få svar på de økonomiske spørgsmål, du har i forbindelse med dit boligkøb. Med den rette rådgivning bliver dit boligkøb til en positiv begivenhed og ikke en kilde til bekymring, som det ofte er tilfældet, hvis ikke det gribes rigtigt an fra starten af.

Trygt.dk kan hjælpe dig gennem den omfattende proces, et boligkøb kan være. Hvis du ønsker det, er vi med helt fra starten, hvor vi får afklaret, hvordan et konkret køb hænger sammen økonomisk og senere, hvor der skal indhentes lånetilbud og forhandles med bankerne.

Ejerleder

Hos Trygt.dk er det i rådgivningen af selvstændige og virksomhedsejere, at alle vores kompetencer for alvor kommer i spil. Og det er samtidig et af de steder, hvor vi ofte kan skabe størst værdi for dig som kunde. Det skyldes, at det potentiale, der ligger i samspillet mellem din privat- og virksomhedsøkonomi ofte ikke bliver udnyttet. Derudover har du som selvstændig en række muligheder i forhold til pension, skat og investeringer, som almindelige lønmodtagere ikke har.

Hvad rådgiver vi om?

Ofte tager Trygt.dks rådgivning af ejerledere udgangspunkt i et af følgende spørgsmål:

 • Hvordan optimerer jeg samspillet mellem min virksomheds og privatøkonomi?
 • Er mine lån og kassekreditter for dyre?
 • Skal jeg udbetale udbytte eller løn – og hvor meget af hver?
 • Hvor og hvordan skal jeg investere mit overskud?
 • Er min finansiering skruet optimalt sammen?
 • Hvordan sikrer jeg mig et ja i banken, når jeg vil udvide forretningen?
 • Sparer jeg nok op til pension, og hvilken pensionsform og -selskab skal jeg vælge?
 • Benytter jeg den optimale virksomhedsform?
 • Er ophørspension fordelagtigt for mig?

Den rådgivning, som Trygt.dk Råd og Penge yder, er således ikke isoleret til enten din privatøkonomi eller din virksomhedsøkonomi. Derimod ser vi på mulighederne i begge dine økonomier og på optimeringsmulighederne i samspillet mellem dem.

Er du virksomhedsejer modtager du sikkert allerede en eller anden form for rådgivning fra din bank, og du har nok også en revisor, som godkender dine regnskaber. De er begge vigtige samarbejdspartnere, men det er ikke altid de går i dybden med potentialet i din økonomi. Det gør vi til gengæld hos Trygt.dk – og ofte i samspil med dine eksisterende finansiele rådgivere. Er du ikke tilfreds med din eksisterende bankforbindelse eller revisor, kan vi også hjælpe dig i forhold til dette.

Vi er også i rådgivningen af ejerledere 100 procent uafhængige i vores rådgivning, og tjener ingen andre interesser end dine.

Uafhængig økonomisk rådgivning

Beslutter du at betale for uvildig/uafhængig økonomisk rådgivning, skal du se det som en investering i din fremtidige økonomi.

Som uafhængig rådgiver, rådgiver vi om alle dele af din økonomi. Målet er udelukkende at optimere din økonomi og skabe overblik og overskud til dig. Vi sælger ingen finansielle produkter. I praksis betyder det at vi kun må modtage betaling for dig som kunde og ingen andre.

Alternativet til uafhængig rådgivning er oftest den umiddelbart gratis rådgivning, som banker, pensionsselskaber og andre finansielle udbydere tilbyder. Men du kan være ret sikker på, at når du ikke betaler direkte for rådgivning, så er et af rådgivningens formål at sælge dig det produkt, som ”rådgiveren” eller dennes arbejdsgiver selv tjener mest på.

En investering i uafhængig rådgivning hos Trygt.dk tjener sig ofte ind med det samme i form af besparelser, merafkast og optimering af økonomien. Set over tid kan beslutningen om at få uafhængig økonomisk rådgivning vise sig at være den bedste økonomiske beslutning, du har truffet.

Hvilken rådgiver skal man vælge?

Når det kommer til valg af en uafhængig rådgiver, er det naturligvis vigtigt, at du vælger den rådgiver, der er helt rigtig for dig. Skal du vælge den rådgiver, du har set i medierne, eller skal du vælge den billigste eller måske hellere den dyreste? Hos Trygt.dk, mener vi, at du skal være opmærksom på følgende:

Faglige kompetencer

Fagligt kompetente rådgivere er alfa og omega. Et højt fagligt niveau samt erfaring er med til at sikre dig den bedst mulige rådgivning. Alle Trygt.dks rådgivere har en økonomisk uddannelse og har samtidig den livserfaring, der skal til, for at kunne sætte sig ind i din økonomiske situation. Vi uddanner os kontinuerligt for altid at kunne sikre det højest mulige faglige niveau.

Vi rådgiver aldrig på områder, hvor vi ikke er eksperter. Der kan fx være juridiske eller skattemæssige spørgsmål, som rækker udover vores kompetencer i huset. Dette vil vi altid gøre dig opmærksom på og eventuelt henvise dig til en af de advokater eller revisorer, vi samarbejder med, såfremt du ønsker det.

Uafhængighed

Vælger du en uafhængig rådgiver, er det dine interesser og ingen andres, der er udgangspunktet for den økonomiske rådgivning. Trygt.dk er 100% uafhængige og modtager ingen anden betaling end den, vi får fra dig som kunde. Det er din garanti for, at rådgivningen kun har som mål at tjene dine interesser.

Nødvendige godkendelser og forsikringer

Er rådgiveren godkendt af Finanstilsynet og har denne de nødvendige forsikringer, i det tilfælde rådgiveren yder investeringsrådgivning? Du kan selv kontrollere, om den rådgiver, du overvejer at bruge, er godkendt af Finanstilsynet her.

Når en rådgiver godkendt af Finansstilsynet, overvåges rådgivningen i forhold til rådgivernes kompetenceniveau, forretnings- og arbejdsgange mv. Derudover er det en forudsætning, at rådgiveren har en lovpligtig ansvarsforsikring. Du kan selv læse mere om, hvilke krav finanstilsynet stiller her.

Gennemskuelig og fair pris

Det er vigtigt, du ved, hvad du betaler for det produkt, du køber. Derfor oplyser Trygt.dk altid prisen for vores rådgivning, inden vi påbegynder arbejde mod betaling. Samtidig skal prisen selvfølgeligt lige på et leje, så rådgivningen kan betale sig for dig som kunde.

Hos Trygt.dk, mener vi selv, at vi har et af de bedste rådgivningsprodukter på markedet, men vi er ikke de dyreste. Vi har valgt at holde vores priser nede på et niveau, så også kunder med en gennemsnitlig indkomst kan være med og i sidste ende gå fra rådgivningen med et overskud. Det giver flere og mere tilfredse kunder, hvilket selvfølgeligt også er en fordel for os.

Rådgivningsfilosofi

Rådgivning fra Trygt.dk, har altid følgende to mål for øje:

 • Overblik
 • Overskud

Overblik

Trygt.dks opgave er i første omgang at skabe og give kunden overblik. Det er vores opgave at komme hele vejen rundt om kundens økonomi og dennes mål og dermed skabe et grundigt og realistisk overblik som kunden kan forholde sig til. Overblikket sikrer at kunden har både forståelse for sin økonomiske situation og en sikkerhed for, at alt er taget med i betragtning.

Overblikket vil endvidere give kunden(erne) mulighed for indbyrdes at diskutere og forholde sig til deres økonomi, prioriteter og mål for fremtiden. Rådgivningen skal i sidste ende skabe grundlag for at kunden kan træffe aktive og bevidste valg.

Overskud

Vores rådgivning handler i sidste ende om overskud, økonomisk og mentalt. Vores mål er at give hjælpe kunden på vej til en økonomi, som er optimalt skruet sammen, og i overensstemmelse med deres ønsker til fremtiden på både kort og lang sigt. Vores faglighed, erfaring og uafhængig gør, at kunden kan føle dig tryg ved de økonomiske valg, de i sidste ende træffer.

Etisk regelsæt

Naturligvis efterlever Trygt.dk de krav, Finanstilsynet stiller til os som investeringsrådgivere. Derudover har vi også valgt at efterleve en række etiske retningslinjer, som du kan læse mere om nedenfor. Disse retningslinjer er med til at sikre vores kunder den bedst mulige økonomiske rådgivning.

Regelsættet er som følger:

 1. Lovgivning

Som uafhængig økonomisk rådgiver skal vi som minimum overholde al gældende lovgivning på området. Her gøres særligt opmærksom på MiFID direktivet og krav om ansvarsforsikring. Derudover giver vi ikke råd der er i strid med gældende lovgivning.

2. Uafhængighed

Som uafhængig økonomisk rådgiver modtager vi ikke provision, honorering eller andre ydelser fra samarbejdspartnere. Reglerne er til for at undgå, at formålet om udelukkende at pleje kundes interesser kompromitteres.

3. Kompetence

Som uafhængig økonomisk rådgiver bliver vi stillet overfor økonomiske problemstillinger af forskellig karakter. Vi må aldrig påtage os opgaver, vi ikke har kompetencer til at udføre tilfredsstillende. Er der dele af opgaven, vi ikke kan løse, skal kunden gøres opmærksom herpå, og der skal henvises til relevant rådgivning hos anden rådgiver.

4. Fortrolighed

Som uafhængig økonomisk rådgiver modtager vi personlige oplysninger fra vores kunder. Alle oplysninger skal behandles fortroligt. Vi må kun videregive oplysninger, hvis det er relevant i forhold til at opnå den bedst mulige løsning for kunden og altid kun med kundens accept. Vi skal altid opbevare kundens oplysninger forsvarligt.

5. Gennemskuelig pris

Som uafhængig økonomisk rådgiver betales vores honorar af kunden. Vi skal altid oplyse vores pris for kunden, inden vi påbegynder arbejde mod betaling. Prisen skal være klar og gennemskuelig for kunden.