Billig A-Kasse og fagforening – juridisk og økonomisk bistand og tryghed

Hvorfor A-kasse?

Har du overvejet din økonomiske situation i tilfælde af arbejdsløshed?

At stå uden hverken a-kasse eller fagforening svarer lidt til at løbe ned ad en sort piste med kun én ski; det er meget farligt og meget uklogt! Krisen har dog medført, at rigtig mange har truffet det fornuftige valg og meldt sig ind i en billig a-kasse samt billig fagforening.

Tanken om ikke at kunne forsørge sig selv og sin familie er noget, som langt de fleste ser med stor alvor på; heldigvis! Det tager kun få minutter at blive medlem af en a-kasse, men det giver tryghed langt ud i fremtiden! Chancen for at ende som arbejdsløs er overhængende stor i disse tider, og der er ikke de store tegn på bedring. Forbrugertilliden i Europa er dalende, og generelt holder vi meget igen med at bruge penge. Denne onde spiral kan risikere at sende mange flere ud i arbejdsløshed, og derfor er det en rigtig god ide at sikre sig.

Der er måske nogen, der er af den opfattelse, at det er dyrt at være medlem af en a-kasse og fagforening, men det er det langt fra. De billigste a-kasser og fagforeninger, som dem du finder her på siden, koster fra omkring 450 kr. om måneden! Kontingentet er endda fradragsberettiget, så beløbet lander på omkring 300,00 kr. efter skat, og det hele bliver automatisk indberettet til SKAT.

Ved at vælge en af ovenstående a-kasser og fagforeninger kan du faktisk spare helt op til 6.000 kr. årligt i forhold til andre. Det er altså ingen undskyldning, at man ikke kan finde en billig a-kasse eller en billig fagforening, for det har vi allerede gjort for dig 😉

mennesker har fået en fyreseddel i dag! Beskyt dig nu!

Hvad kan A-kasser gøre for dig?

Hvad kan a-kasser og fagforeninger bidrage med?

A-kasse, som står for arbejdsløshedskasse, er den instans, som udbetaler dagpenge til dig. Du kan modtage dagpenge i op til 2 år, og du kan få op til 788,00 kroner om dagen, svarende til 17.073,00 kroner om måneden. For at være berettiget til dagpenge skal du have været medlem af en a-kasse i minimum ét år samt kunne dokumentere ét års samlet fuldtidsarbejde med en minimums løn på 20.620,00 om måneden de seneste 3 år. Ligeledes skal du være tilmeldt jobcenteret og være aktivt jobsøgende samt stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Er den højeste dagpengesats ikke nok til at opretholde din levestandard, har du mulighed for at købe en tillægsforsikring også kaldet lønsikring. En tillægsforsikring giver dig helt op til 36.592,00 ekstra om måneden oven i dagpengesatsen på ca. 17.000,00 kr.

Du kan sagtens nøjes med kun at være medlem af a-kassen uden fagforeningsdelen. Dog skal du være opmærksom på, at du ikke kan få juridisk støtte samt rådgivning omkring dine ansættelsesforhold eller ved uberettiget fyring o.l.

Fagforening er en organisation, som på vegne af sine medlemmer bl.a. tegner overenskomster med arbejdsgiveren samt yder rådgivning og juridisk bistand. Rådgivningen samt den juridiske bistand kan være i sager omkring ansættelseskontrakter, løn- og arbejdsvilkår, uberettiget fyring, arbejdsskadesager, jobansøgning, karriererådgivning osv. osv. I Sådanne sager vil din fagforening gå ind og kigge på om arbejdsgiveren bl.a. lever op til overenskomsten eller om arbejdsgiveren krænker arbejderens rettigheder på anden måde. Er der grundlag for at køre en retssag med krav om erstatning, så tager fagforeningens advokater sig af det. Læs mere om fagforeninger her.

Du kan vælge kun at være medlem af en fagforening uden a-kassen, men du skal være opmærksom på, at du i så fald ikke er berettiget til dagpenge ved arbejdsløshed.

Hvad er alternativet til en a-kasse?

Skulle uheldet være ude, og du bliver arbejdsløs uden at være tilmeldt en a-kasse, så er alternativet kontanthjælp; hvilket ikke er nogen spøg!

Du må du hverken eje bolig, bil eller have en formue på mere end 10.000 kroner. Har du en ægtefælle, som tjener penge, vil ægtefællens indtægt blive trukket fra i kontanthjælpen krone for krone.

Størrelsen på kontanthjælpen afhænger af alder samt eventuel forsørgerpligt. Er du over 25 år og har forsørgerpligt, vil du kunne få op til 13.732,00 kroner om måneden før skat. Er du over 25 år uden forsørgerpligt, vil du kunne få op til 10.335,00 kroner om måneden før skat. Er du under 25 år og uden forsørgerpligt, vil du kunne få 6.660,00 kroner om måneden før skat (hvis du er udeboende).

For at kunne modtage kontanthjælp skal du være tilmeldt jobcenteret, samt tage i mod jobtilbud og aktiveringsprojekter, som du vil blive tilbudt af kommunen.

Med dette in mente bør du seriøst overveje at få meldt dig ind i en billig a-kasse allerede i dag! Du behøver end ikke at bruge tid på at lede, vi har allerede samlet markedets bedste og billigste a-kasser og fagforeninger til dig.

Google+